Disclaimer 2020-01-07T11:58:05+02:00

DISCLAIMER

Deze email en de eventuele bijlage(n) ervan zijn uitsluiten bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en de eventuele bijlage(n) terug te sturen en alle kopieën ervan te vernietigen. De informatie die door Bladewebsites wordt verstrekt in deze mail en op de website zijn ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bladewebsites kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Bladewebsites en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Bladewebsites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bladewebsites zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Bladewebsites. Bladewebsites is niet aansprakelijk voor virussen in verstuurde emailberichten en/of bijlage(n). Bladewebsites kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van de verstuurde berichten.

VERANTWOORDELIJKHEID

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Bladewebsites omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.